Khotbah 2019

Apabila ada masalah dengan scrolling bagi pengguna iPhone, rekaman khotbah boleh di buka melalui alternatif link ini.